Thomas Grønlund Nielsen
Formand
Cand. scient. i fysik​

Holger Skjerning
Næstformand
Lektor i fysik og energi, DTU
​​

Kian Schmücker Conteh
Kasserer
Cand. pharm.

Rebecca Lohfert Boas
Sekretær for REO
Stud.eng. DTU

Kaspar Hewitt Klenø
Cand. scient og phd. i fysik

Simone Basse
Revisor

Bill Ebbesen
Direktør, ingeniør​
Strålingsansvarlig

Mads Høj Jørgensen
Folketingskandidat (R)

Morten Hoeg
Akademi-ingeniør,
stærkstrøm

Kjeld Hillingsø
Generalløjtnant
Konsulent for REO

Bertel Lohmann Andersen
Lic. scient. i fysik
Lektor, DTU
​Konsulent og redaktør af nyhedsbrevet KORT NYT

Poul Hansen
Folkeskolelærer, fysik
Konsulent for REO